O DS Waldík - Radvanice


Pomáháme dětem růst

Naše filosofie

Daisy icon

Naším hlavním cílem je harmonický rozvoj dítěte předškolního věku.

Daisy icon

Klíčovými hodnotami, které chceme předat dětem, jsou pro nás empatie, vztah k přírodě, péče o své okolí, spolupráce, tvořivost a skromnost.

Daisy icon

Pobyt venku a budování pouta s přírodou vnímáme jako stěžejní prvek ve výchově.

Daisy icon

Pedagogická koncepce DS Waldík vychází z Waldorfské pedagogiky, environmentální výchovy a přístupu Respektovat a být respektován.

Daisy icon

Ve vzdělávacím programu dáváme dětem dostatek času na volnou hru, která v nich probouzí touhu po poznání světa. Ale zároveň tak, aby to pro ně bylo smysluplné a přinášelo jim pevný základ do života.

Daisy icon

V dětech podporujeme samostatnost a sebeobsluhu.

Daisy icon

Pro dítě chceme být průvodcem, podporujeme vztahy založené na vzájemném respektu a úctě.

Daisy icon

Velmi důležitá je pro nás komunita rodičů a přátel kolem školky. Jsme rádi, když se rodiče účastní společných akcí a prožívají zážitky společně s dětmi.

Daisy icon

Důležité je pro nás dětem ukazovat reálný svět a umožnit jim zažívat reálné situace.

three daisies icon

Rytmus v dětské skupině

Dětská skupina Waldík plně spočívá na rytmu. Jde o rytmus dne, týdne a rytmus roku, který je tvořen slavnostmi vycházejícími z lidových tradic.

Rytmus dne

7:00–8:45 ranní hry a činnosti podle zájmu dětí
(+ jedna ze společných činností v programu týdne)

Probíhá klidné převlékání bez stresu, přirozené učení společenským normám, posilování citových vazeb mezi dětmi, rodičem – pedagogem, chůvou. Při volné hře je důležitá spontánní činnost podle vlastního přání, posilování pocitu „kam patřím“, komunikace mezi dětmi a jejich sociální učení. Přirozeně ukončit hru – v klidu a důsledně uklidíme hračky, společně se rozhodujeme, co ponechat.

8:45-9:00 přivítání dne, ranní kruh

V tuto dobu probíhá společná činnost zaměřená na posilování pocitu sounáležitosti, radosti, uvolnění, ohleduplnosti, smyslů, paměti, fantazie, sebedůvěry, sebevědomí a společného emocionálního prožitku.

9:00–9:30 svačina

Děti se přirozeně učí sebeobsluze a samostatnosti, hygienickým návykům. Respektujeme individuální chuť a tempo jídla. Děti pomáhají při přípravě svačiny i při úklidu po svačině.

10:00–11:15 pobyt venku

Má relaxační i poznávací charakter – snažíme se hlavně o uspokojení potřeby volného pohybu, občas zařazujeme vycházky s pozorováním okolí a jeho proměn. Prožívání proměn zahrádky i lesa (parku) v různých ročních obdobích, navazování vztahu, péče o bylinkovou zahrádku.

11:25–11:45 oběd

Probíhá přirozené učení hygienickým a společenským návykům při jídle, zacházení s příborem, vedeme děti k samostatnosti, k tomu, aby si dokázaly zvolit velikost porce, dbaly na čistotu při stolování a klid při jídle.

12:00–14:15 odpolední odpočinek

Samostatné svlékání, oblékání, přikrytí. Děti zažívají kontakt s uměleckým přednesem a živým slovem. Jsou vedeny k odpočinku, nemusí spát. Důležité je však i pěstování ohledu na mladší a pravidelné „spáče“.

14:15-16:00 svačina, volná hra

Pro děti je možností dokončit hru, pustit se do úklidu. Prožívají přivítání se s rodičem, uklidí po sobě hračky, vedeme je k respektování rozhodnutí rodiče.

Voskové bločky

Rytmus týdne

Pondělí den tělovýchovný (jóga,...)
Úterý den muzikantský (orfovy nástroje, tanec, pohyb)
Středa den malování (akvarel, bločky, suchý pastel…)
Čtvrtek den tvoření (hlína, přírodní materiály…)
Pátek den pečení (přípravy pomazánek, müsli)
Outdoor art

Rytmus roku

Rytmus roku se odvíjí od jednotlivých slavností. Některé z nich budeme prožívat společně s rodiči, některé jen s dětmi.

 • Svatováclavská – září, zahájení školního roku
 • Michaelská
 • Martinská
 • Vánoční jarmark
 • Vánoční spirála
 • Tři králové
 • Masopust
 • Vynášení Mořeny
 • Velikonoce
 • Otevírání studánek
 • Svatojánská – červen, zakončení školního roku
three daisies icon
Komenského sady v Ostravě

Zázemí

Ostrava Radvanice a Bartovice, Šmídova 800, (konečná trolejbusu 101). Rodinný dům v Ostravě Radvanicích v bezprostřední blízkosti lesa, jako stvořeného pro lesní pedagogiku. U domu máme také kouzelnou zahrádku s pískovištěm, tvoříme hrací prvky a minizahrádku k zahrádkářským pokusům. Některé slavnosti oslavíme u ohně v ohništi :-) U domu je také velmi prostorné parkoviště.

three daisies icon
Food

Stravování

Dětem je poskytována strava odpovídající jejich věkové kategorii. Dodavatelem stravy do dětských skupin je Zdravě s Kiki, což je zařízení specializující se na přípravu jídel do mateřských škol, základních škol, a také škol speciálních. Vše v rámci dodržování spotřebního koše a s přihlédnutím ke zdravému, pestrému a chutnému stravování dětí. Jídlo je zdravé, pestré zajímavé a dětem umožňuje i ochutnání nových neznámých chutí.

Cena za celodenní stravu: (svačina 30 Kč, oběd 60 Kč, svačina 20 Kč) je 110,- Kč.

Cena za polodenní stravu: (svačina 30 Kč, oběd 60 kč) je 90,- Kč.

Měsíční zálohová úhrada za stravné je splatná k 25. dni kalendářního měsíce, který předchází měsíci, ve kterém bude dítěti strava poskytována. Zákonný zástupce si může v době nepřítomnosti dítěte v dětské skupině vyzvednout uhrazené denní jídlo v čase od 11.30 do 12.00 v den dodání.

Pitný režim: během pobytu dětí v dětské skupině zajišťuje personál nepřetržitý přístup dětí k nápojům, vhodným a odpovídajícím jejich věku. V dětské skupině je zajištěn pitný režim, při kterém se dbá na délku pobytu dítěte v zařízení a ke konkrétním klimatickým podmínkám.