Registrace


Pomáháme dětem růst

Group of kids

Zápis 2022/2023

Máte-li zájem o zapsání vašeho dítěte do Dětské skupiny Waldík, doporučujeme vám zapsat se na listinu zájemců (jedná se o projevení zájmu o docházku do naší školky) a pak absolovovat Den otevřených dveří, který se koná pravidelně každé pondělí od 16h do 17h v prostorách DS Waldík, ul. Na Bělidle. Veškeré důležité informace k zápisu sdělujeme na Dnech otevřených dveří a taktéž zasíláme rodičům na e-mail. Taktéž je možné si s námi domluvit individuální schůzku, v případě zájmu volejte 608252689. V případě volné kapacity je možné zahájit docházku i v průběhu roku.

K zápisu je nutno přinést evidenční list, který vyplní lékař.

three daisies icon
Kid friends

Kritéria přijetí dítěte

  • Věk. Přijímáme děti ve věku 2-6 let.
  • Počet dní docházky. Preferujeme celotýdenní docházku dítěte.
  • Sourozenci již docházející do DS Waldík.
  • Soulad s koncepcí. DS Waldík je komunitního charakteru, tudíž je pro nás důležité, aby měli rodiče zájem o vyznávané pedagogické koncepce a měli zájem se podílet na dění ve školce.
  • Zaměstnanost rodiče. HPP, DPP, DPČ, OSVČ.
  • Přijímáme pouze děti s povinným očkováním (či dokladem o kontraindikaci očkování).

three daisies icon
Autumn leaves

Platba za pobyt v DS Waldík pro rok 2022/2023

Provoz dětské skupiny školky je z větší části hrazen MPSV. Rodiče doplácejí pouze část provozních nákladů.

Věk dítěte 7:00-16:30, 5 dní v týdnu
děti (batolata) dosahující 3. narozenin do 31. 8. 2023 1900 Kč
děti starší, narozené dříve než 31. 8. 2019 4400 Kč

Školku je možno navštívit jednorázově - 270 Kč/den. (Např pro adaptaci před nástupem). První návštěvní den je zdarma.

Poskytujeme slevu 10% v případě docházky sourozenců.

Součástí školného nejsou jízdenky na MHD, vstupenky na akce a do kulturních institucí. Školné je možno platit na měsíc předem či čtvrtletně. Veškeré informace ohledně placení dostanou rodiče e-mailem.

Rodiče si mohou uplatnit platby za pobyt v DS Waldík jako daňovou úlevu (např. v r. 2022 částka 16 200 za rok)

Stravné není součástí školného, částka je 100 Kč/den (20 Kč svačina, 60 Kč oběd, 20 Kč svačina).