Časté dotazy


Pomáháme dětem růst

Často se nás ptáte

Přijímáte i děti, které nemají povinná očkování?

Děti bez povinného očkování bohužel nepřijímáme. Pokud má vaše dítě kontraindikaci, prosíme o doložení lékařem. Předškoláci jsou od nutnosti povinného očkování osvobozeni.

Musí moje dítě ve vaší školce po obědě spát?

K odpočinku se ukládají všechny děti do věku cca 4-5 let, ke spánku však nikoho nenutíme. Pokud některé z dětí neusne, odchází ke starším dětem k odpoledním klidovým činnostem (malování, kreslení, modelína, vyrábění, řemesla apod.). Odpolední uložení je v naší školce příjemným rituálem a pevným bodem, který se nemění. Dětem čteme pohádky a k usínání hrajeme uklidňující melodie na meditační hudební nástroje (kalimba apod.).

Jaké aktivity, kroužky a výlety nabízí vaše školka?

Kromě pravidelných každodenních činností, které dětem nabízíme (ale nenutíme), pro děti pořádáme různé jednodenní výlety a výpravy. Další výlety a výpravy plánujeme dle aktuálního počasí a naladění skupiny. Velmi často se vydáváme do bližšího okolí MHD.

Jak probíhá adaptace ve vaší školce?

Rodiče jsou vítáni se v prvním týdnu s dítětem zdržet do ranního zahájení společného programu. Jakmile začíná společná část, prosíme rodiče, aby odešli. Vaše dítě možná v tu chvíli pláče, ale z našich zkušeností vyplývá, že v 99 % případů dítě přestane plakat do pár minut po vašem odchodu. Věříme, že nástup dítěte do školky je z vaší strany promyšleným krokem a že jste si naši školku vybrali, protože jsme vám našim přístupem blízcí a věříte nám. Vaše jistota při nástupu dítěte do školky je polovinou (ne-li více) úspěchu.

Zvládne moje dvouleté dítě pobyt v DS Waldík?

Každé dítě je jiné, nelze tak na tuto otázku odpovědět jednoznačně. Věříme, že rodič zná své dítě nejlépe a je tak schopen posoudit, zda je jeho dítě na docházku do LMŠ připraveno či nikoliv. Děti ve věku 2-3 roky jsou běžnou součástí našeho kolektivu, starší děti jsou na ně zvyklé a my se o ně dovedeme postarat.

Nabízí Dětská skupina dostatečnou vzdělávací kvalitu? Bude moje dítě dobře připravené na vstup do základní školy?

Denní aktivity v naší školce se řídí školním vzdělávacím programem. Aktivity jsou propracované s ohledem na různé fáze vývoje dítěte a s ohledem na jeho budoucí směřování. Všichni naši průvodci jsou kvalifikovaní pedagogové, kteří při příravách aktivit postupují systematicky. Víme, že našim absolventům se v základních školách daří povětšinou skvěle.